OKTSA.org was created by Oklahoma TSA!

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon

Get Social

Mini Conferences

Edmond Mini Conference, Edmond

February 1, 2020

Elk City Mini Conference

Febuary 13, 2019

Claremore Mini Conference

February 22, 2020

Rush Springs Mini Conference

March 7, 2020

NEO Mini Conference, Miami

March 4, 2020

Please reload